Szabályzatok

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok

 Szervezeti és Működési szabályzat, Adatvédelmi szabályzat az alábbi linken érhető el:

Szabályzatok

 • 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről,
 • 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól,

   

 • 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről,
 • 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,

   
 • 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtásáról,
 • 9/1993. (IV.2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről,

   
 • 60/2003. (X.20.) EszCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről,
 • 43/2003. (VII.29.) EszCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről,
 • 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet által fenntartott adatbázisok, a Rendelőintézet által kezelt adatok köre és az adatkezelés módja részletesen megtalálható az intézmény Adatvédelmi Szabályzatában.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei, indoklásuk elérhetők Tiszaújváros Város honlapján.án.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje (részletesen megtalálható a Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatában)

A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.út 11-13. II. emeleti titkárságára. Az igény benyújtásával egyidejűleg kezdetét veszi az eljárás.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a Rendelőintézet az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatjuk.

Szóbeli igénybejelentést személyesen és telefonon lehet tenni a következő helyen és időben:

Személyesen Hétfő 10-12 óráig
Szerda 14-16 óráig
Péntek 8-12 óráig

Telefonon: 49/341-864 titkárnő
Faxon 49/341-864

Írásbeli igénybejelentést a következő módokon lehet tenni:

Személyesen: Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13.
Postai úton: 3580 Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13.
Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi felelős: 

Az igénylő kérheti:

 • közérdekű adatokkal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását,
 • közérdekű adatokat tartalmazó iratokba történő betekintést,
 • közérdekű adatokat tartalmazó iratokról történő másolat készítését.